Uygulamalar

Ambalaj

Her türlü plastik,kağıt,karton ambalaj üretimi esnasında ortaya çıkan selülozik veya plastik içerikli tozlar üretİm alanına yayılarak iş sağlığı ve güvenliği hususunda çeşitli problemler oluşturmakatadır. Bu tozlar, üretim alanında havada asılı kalabildiği gibi, direkt maruziyet olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda, özellikle kağıt ve karton ambalaj üretimi esnasında ortaya çıkan kırpıntıların geri dönüşümde kullanılmak üzere transferi de büyük önem arz etmektedir. Oluşabilecek toz problemlerinde, tozun kaynağından yakalanıp merkezi bir toz toplama sistemine gönderilmesi, kırpıntıların ise yüksek basınçlı fanlar yardımı ile toplayıcı kanallarda birikimini engelleyerek geri dönüşüm konteynerlerine gönderilmesi gerekmektedir.