Uygulamalar

Plastik


 Plastik üretim sektöründe malzemelerin imalat aşamasından taşıma, öğütme, eleme, karıştırma, kurutma ve dozajlama aşamalarına kadar farklı tanecik boyutlarında ve iş sağlığı açısından tehlikeli olabilecek tozlar açığa çıkmaktadır.

  • Karıştırma ve harmanlama,
  • Kırma ve öğütme,
  • Kurutma,
  • Taşıma ve aktarma,
  • Paketleme

Aşamalarında ortaya çıkan tozların, merkezi veya lokal toz toplama üniteleri ile toplanması gerekmektedir.