Ürünler

Sulu Filtre (Scrubber)


Endüstriyel atık gaz ve buharların atmosfere verilmeden önce arıtılması için tasarlanmış, kolay kullanılabilen, yüksek verimli sistemlerdir.

Islak toplayıcıların ya da temizleyicilerin çok farklı tasarımları mevcuttur ve onlar da gaz ve buharlar ile birlikte kullanılır. Islak toplayıcılar havadan toz, gaz veya buhar halindeki kirleri havadan ayırmada yardımcı olarak su kullanılır. Çalışma mekanizması su damlacıklarının toz parçacıklarına çarpmasıdır. Islak parçacıklar bölme üzerine savurma kuvveti yada sıkışma(çarpma) ile çıkarılır.Bu toplayıcılar, yüksek sıcaklık ve nem yüklü gazları işlemek için uygundur. 

Toplanan malzeme atılırken ıslak halde olduğundan toz toplamada ikincil bir toz sorunu en aza indirilmiş olur. Buna ek olarak, patlama veya yangın tehlikesi olan kuru bazı tozlar için ıslak bir toplama sistemi bu tehlikeyi en aza indirmektedir. Ancak suyun kullanımı,toplayıcı içindeki korozyona neden olabilir ve soğuk iklimlerde dış ortamda bulunan toplayıcılar için donma koruması gerekli olabilir.

 Gaz yıkama ünitesi spreyler,sirkülasyon pompası, dozaj pompasından oluşmaktadır.Ayrıca pH sensörleri gibi çeşitli kontrol cihazları ile donatılarak otomatik olarak çalışması sağlanabilmektedir.

 

Yaygın kullanımı dökümhaneler, metal arıtma ve metal işleme operasyonlarıdır.