Ürünler

Toz Transfer Fanları


Toz Transfer Fanları toz toplama sistemlerinin en önemli ekipmanlarıdır. Toz transfer fanları seçilirken tozun cinsi, tozun özgül ağırlığı, tozun tanecik boyutu, kanallarda ve ünite içindeki statik basınç kayıpları (varsa ara ekipmanların basınç kayıpları), tozun patlama riski, nem, sıcaklık gibi bir çok unsur göz önünde bulundurulmalıdır.

Toz toplama sistemlerinde santrifüj radyal fanlar kullanılmaktadır. Bu fanlar,  proje ve uygulamaya bağlı olarak alçak, orta veya yüksek basınçlı olarak kullanılmakatdır.

 

Santrifüj Fanlar seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır ;

 

  • Direkt akuple, kayış kasnak tahrikli ve kaplinli olmak üzere üç çeşit fan vardır
  • Alçak, orta ve yüksek basınçlı olarak üretilebilir
  • Kanal sisteminin son noktasına konulmalıdır
  • Mümkün olduğunca sık kanatlı fan kullanılmamalıdır
  • Patlayıcı ve parlayıcı gaz taşınmasında, fan kanadı ve elektrik motorlarında kıvılcım ve patlamaya karşı önlemler alınmalıdır.
  • Korozif toz ve gazların tahliyesinde, fanda korozyon oluşumuna karşı gerekli önlemler alınmalıdır.